ANTONI KREIS

Artysta fotografik,  od 2003 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików (nr leg. 868), członek Zarządu Okręgu Śląskiego ZPAF. Fotografuje od ponad 40 lat. Laureat wielu nagród w konkursach fotograficznych, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku aktywny
i wielokrotnie nagradzany autor filmów tzw. amatorskiego kina niezależnego. Uczestnik ponad 200 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, autor blisko 100 wystaw indywidualnych (w tym 43 premierowych). Wykłada fotografię m.in w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA oraz jest głównym organizatorem  i wykładowcą kursów fotograficznych ZPAF O/Śląski. Wieloletni członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgu Śląskiego ZPAF. Jego twórczość, zdaniem krytyków jest trudna do jednoznacznego zakwalifikowania: często zmienia zainteresowania – od klasycznego portretu, poprzez reportaż, pejzaż aż po nurt awangardowy. Ma opinię twórcy nieprzewidywalnego. Sam o sobie mówi, że „obserwuje i kolekcjonuje emocje
i obrazy…”