……….PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

  • „Amatorski Film Animowany”,  WOK Katowice 1986 r. – poradnik metodyczny
  • „Diaporama”, WOK Katowice 1988 r. – poradnik metodyczny
  • „Portret fotograficzny”, WOK Katowice 1993 r. – poradnik metodyczny
  • „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, GPE 2002 – album fotografii
  • „Z drewna ciosane – drewniana architektura sakralna  w województwie śląskim”, GPE 2004 – album fotografii
  • „Jim tu był”, 2016 r. – tomik poezji
  • „Jest, jak jest”, 2016 r. – tomik poezji
  • „Jestem w Twoim śnie” – 2018 r. – tomik poezji